Om os

IMG_1685

Hulebygger-laboratoriet

Dansk Hulebyg og foreningen Hulebygger-laboratoriets venner ønsker at skabe et åbent unikt sted, et hulebygger-laboratorium for børn. I laboratoriet vil vi eksperimentere med byggematerialer, design, arkitektur, teknik, værktøj, bæredygtighed, matematik, læring og leg for at inspirere skoler, børnefamilier, bedsteforældre, lærere, håndværkere og børn til at bygge sammen i naturen. Vi vil skabe et pulserende centrum med en række partnere på tværs af fag, alder, etnicitet, frivillighed, fonde, institutioner, private firmaer, organisationer og kommunale grænser for at udbrede glæden ved og viden om hulebyggeri.

Omdrejningspunktet for hulebyggeraktiviterne er en lille glemt lejrskole, matrikel 7s, Lynge Eskildstrup by, Lynge beliggende Skælskørvej 48, 4180 Sorø, som vi kalder hulebygger-laboratoriet. Ejendommen ligger bag Naturstyrelsens fredede enge tæt ved Tystrup Bavelses søerne, omgivet af unik fredet natur, 9 km fra Sorø. Huset på 207 kvadratmeter fungerede som husmandssted i slutningen af 1900-tallet, var siden
feltstation for Københavns universitet og kortvarigt feriested for dyrene fra Københavns Zoologiske have i 1960erne, og i 1980erne blev den ombygget til lejrskole.

 

Historie

Foreningen Fe Film købte og overtog pr 1.7 2017 ejendommen fra Naturstyrelsen og Miljø og Fødevareministeriet med henblik på, i samarbejde med foreningen Hulebygger-laboratoriets venner og den lille socialøkonomiske virksomhed Dansk Hulebyg ApS, at sikre en positiv udvikling af ejendommen og det omkringliggende naturskønne område på 17.198 kvadratmeter med både bække, vandhuller, hasselmus, sjældne orkideer, lærk, birk, eg, gran, elm og natravn.

Mange lokale har gode minder om ridelejre, spejderlejre og lejrbål under stjernehimmel på stedet, som kaldes “Sjællands eneste ødegård”, men lejrskolen har siden 2002 ligget mere eller mindre ubrugt hen og i 2016 besluttede Naturstyrelsen at sælge hovedparten af deres ejendomme i området fra og næsten forlade Kongskilde helt, herunder Kongskilde Friluftsgård som siden 1982 har trukket naturelskere til området og dannet ramme om Kongskilde marked, en årlig tilbagevendende begivenhed som trak tusindvis af naturelskende besøgende hvert sensommer.

Efter Naturstyrelsens exit mangler der en base i området og det er ambitionen at Hulebygger-laboratoriet sammen med det ubemandede Kongskilde Naturcenter beliggende i en lille vandmølle 400 meter fra laboratoriet og den lokale naturvejleder kan udfylde det tomrum, som er opstået efter udflytningen, men det er samtidig foreningen Hulebygger-laboratoriets venner og Dansk Hulebyg´s ambition at forny og innovere aktiviteterne og samværet i naturen til også at indeholde aktiviteter med arkitektur og konstruktion i det unikke landskab i form af hulebyggeri.

De involverede parter er enige om, at der på de lejede arealer og i de udlejede bygninger skal ske en visionær udvikling og naturpleje, som genopretter både ejendommens og de omkringliggende arealer til en tilstand som muliggør fremtidige kreative og visionære hulebygger-aktiviteter med et almennyttigt sigte – og som samtidig sikrer og bevarer områdets natur. Derudover er det målet at skabe en driftsmæssig økonomisk overskuelig fremtid for Hulebygger-laboratoriets aktiviteter. Det er håbet at laboratoriet kan være med til at sikre Kongskilde, som et sted for naturelskere, udvide aktiviterne til hulebyggeri og tiltrække skoleklasser, brugere fra hele regionen og landet.

Kombinationen af de to foreninger; foreningen Fe Film´s køb og aftalen om udlejning af ejendommen i en minimum 7 årig periode til projektet omkring Hulebygger-laboratoriet og foreningen Hulebygger-laboratoriets venner´s forankring i lokalområdets aktive ildsjæle og hulebyggende børn og familier, kombineret med erfarne projektmagere og ildsjæle fra børnefjernsyns-branchen og foreningsdanmark, samt den lille socialøkonomiske virksomhed Dansk Hulebyg ApS´s brændende dedikerede håndværkere og håndværksmestre med høj faglighed inden for bl.a tømrerfaget og smedefaget og disses store lyst til at lære fra sig, er unik.

Det er vores klare fornemmelse at dette samarbejde og fællesskab som allerede har bragt os langt, kan bringe os endnu længere og skabe grobund for nye venskaber, ny viden, glæde, store naturoplevelser og givende design, konstruktions- og byggeprocesser med huler og arkitektur i landskabet i det sydlige hjørne af Sorø kommune.   

Hvad skal der ske? 

Projektet omfatter ombygning og renovering af den eksisterende ejendom ift isolering, brandsikkerhed, udvidet kapacitet til 30 personer, bæredygtig energi m.m. Lejrskolen ombygges til at rumme et køkken alrum der åbnes til kip med hems, to sovesale og nye toiletter og badefaciliteter. Derudover etableres et bæredygtigt værksted og udendørsfaciliteter altsammen i perioden sommer 2017 – sommer 2018.

Under ombygningen er det er centralt, at design og konstruktions-processerne i samarbejdet mellem de frivillige og de professionelle håndværkere, konsulenter, designere, hulebyggere og arkitekter såvidt det praktisk er muligt, holdes åbne. Dette er i hulebygger-laboratoriets ånd. Således bliver konstruktionen af selve hulebygger-laboratoriet til i en åben kreativ proces, der spejler de tilsvarende processer, når vi bygger med børn. Der vil således under konstruktionen af laboratoriet løbende blive eksperimenteret med materialer og metoder, blive bygget modeller, tegnet og udviklet. Byggeriet afvikles ikke mekanisk efter en plan, men udfordres og vendes i en åben kreativ proces. De store linier ligger selvfølgelig fast eksempelvis ift isolering, brandsikring, bærende konstruktioner og energiløsninger.  

Derudover er det centralt for projektet, at de færdige bygninger kommer til at fremstå eventyrlige og “out of this world”, idet det er vores vision, at laboratoriet i sig selv fremstår som inspirationkilde for både hulebyggere, skoleklasser og andre besøgende. Et af bygningens formål er, at inspirere til at skabe magiske usædvanlige og modige byggede rum i natur og landskab. Tårne med solfangere, snoede terrasser, spir, hemmelige døre, stiger, spændende materialer som søgræs og tjære, kirsebærtræ og siv, hjemmelavet maling, hjemmebyggede møbler, gynger, specialbyggede vinduer og haver på uventede steder altsammen baseret på bæredygtige løsninger og materialer, med en høj grad af genbrug ( vi tilstræber 60 %)

Det skal her understreges at Hulebygger-laboratoriets design er funderet i en designtradition som i sit udtryk mere beslægtet med arkitekter som Ingels, Kuma og Corbusier end eksempelvis 1970ernes byggelegepladsers æstetik.

Derudover indeholder projektet udvikling af hulebygger-laboratoriets fremadrettede aktiviteter, Summer camps for børn og børnefamilier, undervisningsforløb og hulebygger-lejrskoler for skoleklasser, events og ny samarbejder med kunstnere, lokale borgere, arkitekter, undervisningsinstitutioner, børnefamilier og kommuner med udgangspunkt i de ombyggede og renoverede faciliteter.

Hvad brænder vi for?

Ildsjælene omkring foreningen og virksomheden Dansk Hulebyg har et bankende blødende hjerte og stærkt fællesskab omkring folkeskolens børn med talent for praktiske færdigheder, som vi mener overses i skole-systemet og som vi ønsker at skabe rammer for, kan udvikle sig og blomstre yderligere. Glæden ved at opleve disse børn blive stimuleret fagligt i samarbejde med voksne håndværkere, børn med andre talenter i naturen er på mange måder projektets kerne. Interessen for arkitektur, design, konstruktion, håndværk, natur, bæredygtighed og byggeri er en anden – og det er vores klare ambition, at der skal være stor bredde i vores aktiviteter. Vi brænder for at skabe et positivt magisk børneunivers, hvor alle kan føle sig hjemme, selvom de ikke nødvendigvis har prøvet at bygge før, er vant til at være udendørs eller selv bærer på en hule-drøm.

Målgruppe

Hulebygger-laboratoriet er et åbent sted for ALLE. Det er et sted for familien som drømmer om at være lidt mere outdoor, som netop har investeret i gummistøvler til alle for første gang og vil bruge en eftermiddag med hulebyggeri, når laboratoriet har søndagsåbent.
Det er et sted for en masterclass for gruppe 5. klasse piger og drenge, der har talent for praktiske færdigheder, men har svært ved at få hul på den teoretiske matematik. Et sted for en gruppe af børnehavens ældste børn, der skal bygge en lille hule af naturmaterialer ved åen. Et sted for en familie som skal sove i telt, glamping-style til summer-campen på den store eng, og for en gruppe faglærere fra folkeskolens Håndværk og design eller det fri lærerseminarium, som skal på efteruddannelse i hulebyggeri.

Hulebygger-laboratoriet kan være udflugtsmål for en pensionistforenings søndagstur med gyngetur i laboratoriets 6 udsigts-gynger, danne rammen om et spændende foredrag med isfugle-fotografer, en ridelejr med byggeri af lille “hule-stald”, bæredygtighed, workshop med japansk hulebygger for interesserede arkitekter og håndværkere og meget mere. Ambitionen er, kort sagt, at inspirere og åbne arkitekturen og byggeriets verden for alle, ikke kun de allerede “indviede”. Og især børn fra folkeskolens indskoling og mellemtrin.   

 

Samarbejdet med kommune

Samarbejdet med Sorø kommunes skoleforvaltning har over de sidste 3 år udgjort en af grundpillerne i arbejdet omkring hulebyggeriet. Sammen med den modige skoleforvaltning og lokale private sponsorer har vi udviklet og testet lejrskole-forløb, udviklet talentudviklingsforløb for skoleklasser, som har dannet nye fællesskaber mellem talentfulde børn med talent for praktiske færdigheder, matematik og ledelse, og med spændende resultater. Dette arbejde førte i juni 2017 til en fælles kronik i Politiken. “Der er alt for lidt hulebyggeri i den moderne skole”.

http://politiken.dk/debat/kroniken/art6002086/Der-er-alt-for-lidt-hulebyggeri-i-den-moderne-skole.-Tag-saven-i-h%C3%A5nden-og-l%C3%A6r-b%C3%B8rnene-lidt-om-livet-uden-sk%C3%A6rme

Vi har samtidig et stærkt samarbejde med kommunens vækstkonsulent. Vi ønsker at udbygge samarbejdet over det næste år og udvide samarbejdet til at omfatte nabokommunerne Næstved, Holbæk, Slagelse og Roskilde ( sidstnævnte har via vores samarbejder har vist sig at have en stærk teknisk forvaltning, som er en erfaren spændende samarbejdspartner ift. innovative projekter ift hulebyggeri)

Formidling

Hulebygger-laboratoriet bliver et konkret sted med møderum, køkken, overnatningsfaciliteter, huler og bæredygtigt værksted, men ved siden af driver vi også en facebook-side og en hjemmeside der på ugentlig basis har en rækkevidde på over 10.000 mennesker, cirka 7 ugentlige opslag  og 5.100 faste følgere. Vores hule-projekter, tanker om genbrug, bæredygtighed, arkitektur og byggeri i fællesskab i naturen, når altså længere ud end det lokale miljø omkring hulebygger-laboratoriet. Denne formidling af vores aktiviteter ligger dybt indbygget i hele hulebygger-laboratoriets DNA, vi bygger ikke kun for os selv og for at have det sjovt, men for at samle ny viden, oplevelser og udvikle nye processer, undervisningsformer, samarbejder og at videreformidle disse til den brede offentlighed, undervisningssektoren, kommunerne og de danske børnefamilier.

Vores bog HULEBYGGERNE udkom i maj 2017 på Politikens forlag

Vores hjemmeside hulebyg.dk opdateres hver 2. uge

Vores tv-serie på 10 episoder DANSK HULEBYG ligger gratis på dr.dk til streaming

https://www.dr.dk/tv/se/boern/ramasjang/dansk-hulebyg/-/dansk-hulebyg-1-10