Naturforvaltning i børnehavehøjde 

 

P1910009


Der er brug for at vi mennesker ikke bare forbruger naturen, men praktisk og konkret hjælper og beskytter naturen i den nuværende situation med både biodiversitets og klimakrise. Og børnene kan sagtens være med. 

Dansk Hulebyg er en socialøkonomisk virksomhed som bygger og designer huler sammen med børn og voksne over hele Danmark. Vi er eksperter i co-creation-forløb, sætter det gode håndværk i fokus og elsker at bygge huler i den vilde natur. Vores Hulebyggerlaboratorium ligger som en lille del af et enormt sammenhængende fredet landskab på det vestlige Sjælland. Et landskab som blev skabt af istiden for 15.000 år siden, hvor store ismasser og smeltevand gravede en dal gennem landskabet. 

Landskabet omkring Hulebyggerlaboratoriet er præget af forholdsvis ung skov med birk, rødel, rødgran, pil, lærk og fyr, samt et overdrev domineret af græsser, tjørn, ene, pil, vilde blomster og orkideer. Der er et rigt dyreliv, flagermus, ugle, natravn, isfugl, spurvehøg, spætmejse, gæs, krage, fiskehejre, ænder, blishøns, samt hasselmus, lækat, ræv, råvildt, mosegris og masser af frøer, tudser, salamandre og mus – og nu er vi, inspireret af naturen omkring os, gået i gang med at eksperimentere med rewilding, naturpleje og naturgenoprettelse med en gruppe børn.

Vi tror nemlig der er er meget at lære, når vi begynder at arbejde med naturforvaltning i børnehøjde og vi mener det er vigtigt at adressere børnenes behov for at “gøre noget” i tider med biodiversitets og klimakrise. Der er nemlig masser at gøre, og det handler ikke kun om enten at spise mindre kød, eller flyve mindre, det handler også om at beskytte, forvalte og hjælpe den lokale natur ved tiltag ift naturbeskyttelse, men også naturpleje, kortlægning af forurening, fjernelse af invasive arter osv. Der er masser af praktiske vigtige opgaver, der venter på at blive løst.

Der har blandt mange naturfagslærere længe været en slags berøringsangst ift at informere børn og unge om klodens reelle tilstand og de heraf følgende konsekvenser, men med Gretha Thunberg og den globale klimakrise-bevægelse er der i 2019 for alvor slået hul på denne forsigtighed, nu mangler der et modsvar. Når vi fortæller eleverne helt ned i de små klasser, hvor dårlig klodens tilstand er, så er der også brug for at kunne opstille noget “vi kan gøre”, og hvorfor ikke gøre rewilding, naturpleje og naturgenoprettelse til en aktiv del af grundskolen og gymnasiet? 

Naturvejlederne er mange steder i landet endt, som en slags turistguider for skoleklasser og lærere der mest af alt forbruger naturen, når de endelig kommer ud og det er indimellem tåkrummende at betragte, hvordan vejledere med enorm faglig viden ender som amatørkokke med birkebøffer og blomstertryk i stedet for fagpersoner med viden og værktøjer. Der er brug for, at vi ikke bare forbruger naturen, men praktisk og konkret hjælper og beskytter den. Naturvejlederne og naturfagslærerne har masser af viden og børnene og de unge kan sagtens deltage aktivt i arbejdet.  

Kernen i vores arbejde på Hulebyggerlaboratoriet er co-creation med børn og derfor begyndte vi i løbet af vinteren 2018/ 2019 at samarbejde med en udvalgt gruppe 4-5 årige børnehavebørn under overskriften “Rewilding i børnehavehøjde” og hvis man skal prøve at beskrive hvad vi har oplevet, lært og erfaret i de 8 måneder vores hulebyggerlaboratorie-forsøg har kørt, så er der mange interessante findings. Konkret har vores projekt handlet om at etablere en biotop for pindsvin ved bl.a at bygge pindsvine huler. Mange af vores erfaringer ligner de erfaringer man har i naturbørnehaverne, som gennem mange år har beriget tusindvis af børns liv og hverdag, men vores målsætning har været, at undersøge hvordan vi kan involvere børn og unge i konkret praktisk arbejde i naturen? Kan vi engagere børn i børnehavealderen i arbejdet med at genetablere dyr og planter i et givent område i den vilde natur? Kan vi formidle viden og videnskab i børnehøjde samtidig med, at vi sammen gør noget aktivt for at udvikle en sund og bæredygtig biotop? 

Svaret er ja. Det er faktisk muligt at arbejde med de helt unge børn på en meningsfuld måde i naturen, som reelt gør en forskel for dem og også har en betydning for naturen. 

I det nye år går vi igang med et nyt forsøg. Det handler om naturpleje. Et battle mellem geder vs børn vs vild natur. Hvad sker der, hvis vi overlader tre lige store stykker vild natur til henholdsvis 2 geder, 25 børn eller den vilde natur? Hvad er effekten på naturen, når 25 børn bygger hule, muldtoilet og kompost, leger, tramper og tænder bål – overfor to geder der bor i gedehule, spiser vegetationen og skider? Et eksperiment som allerede er lavet i Molslaboratoriet med heste og kvæg, men det der med børn og geder er noget nyt. Og tænk hvis vi kunne lære noget af det? Ikke mindst i børnehøjde?


P1900981P190099502961EA6-A86F-43B3-AF36-1379BE942E60

10AAAF50-1F25-4D52-A936-78CAE52D556B

P1920206